Hvordan fastsætter varmeværket mit aconto forbrug?

På din årsafregning kan du se dit faktiske varmeforbrug fra året, der er gået. Det faktiske forbrug anvendes som udgangspunkt, når acontoforbruget i det ny år skal fastsættes. Hvis året afviger meget fra et normale år, vil acontoforbruget blive korrigeret i forhold hertil.

Hvis du på forhånd ved, at der er et unormalt højt eller lavt forbrug (fx flere/færre personer i husstanden, bortrejse el.lign.), kan du med en aflæsning få acontoforbruget reguleret.  

Som nyindflytter fastsætter vi acontoforbruget ud fra husets tidligere forbrug. Det er en god idé at aflæse varmemåleren hver måned og registrere målingen på den udleverede styringstabel.  

Om nødvendigt kan du få acontoforbruget reguleret, så den stemmer overens med dit faktiske forbrug.

Under menuen "Login" kan du logge ind på databasen, se dit forbrug de seneste 5 år..

For at logge ind på databasen behøver du dit kundenummer og PIN-kode som du finder på dit Budget.