Log på selvbetjening

På web-aflæsningen kan du indberette årets aflæsning. Du kan også indtaste dine ugentlige eller månedlige aflæsninger her og på den måde sammenligne dit aflæste forbrug i forhold til dit budgetterede forbrug. Desuden kan du også se, hvilke stamdata varmeværket har registeret på ejendommen.

For at indtaste din årsaflæsning, skal du bruge:

Forbrugernummer  & pinkode:

Disse oplysninger findes på dine papirer fra Varmeværket.

Aflæste kWh (Kilowattimer):
Aflæste m3 (Vandmængde):
Aflæste h (Timeantal):

Disse tal aflæser du på måleren. Se Betjening af varmemåleren

 

LOG PÅ SELVBETJENING