Installationsvejledninger

Klik her for at downloade målfaste tegninger og vejledning til etablering af ny fjernvarmekunde.

Herunder er desuden genvej til fire principskitser af forskellige anlægstyper:

Direkte anlæg - Gulvarme i hele huset.

Direkte anlæg - Radiator-varme.

Direkte anlæg - Radiator med By-pass.

Direkte anlæg - Direkte anlæg med veksler.

Tekniske bestemmelser - Tekniske bestemmelser