Img 0235 2

Status og information om ledningsrenovering

Ledningsrenoveringen på sidevejene til Per Kjals Vej forløber som planlagt

I år renoveres hovedledning og stikledninger på Fyrrebakken, Granbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Slåenbakken, Kæruldbakken, Per Kjals Vej 150 meter (cirka fra Bystævnet til Bakkehældet), Bakkehældet 160 meter (cirka to tredjedele af Bakkehældet). 

I skrivende stund er renoveringen i gang på Porsbakken, hvor der netop nu opgraves hovedledninger og udføres rørarbejde.

Den 29. september går renoveringsarbejdet i gang på Kæruldbakken.

Renoveringen følger tidsplanen.

Se tidsplanen her