Okt _0606

Referat af generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme den 13. juni 2018