Okt _0606

Referat af ekstraordinær generalforsamling

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme den 8. august 2018

Ved den ordinære generalforsamling den 13. juni 2018 var forslag til nye vedtægter på dagsordenen.

I henhold til vedtægternes punkt 6.10 kunne vedtægtsændringerne vedtages ved simpel stemmeflerhed på den ekstraordinære generalforsamling.

Der blev stemt for forslag til nye vedtægter.

Referat af ekstraordinær generalforsamling kan ses her