Olieudslip

Hvad er der sket på Hovmarken 2 hos Lystrup Fjernvarme? Der ryddes op efter et oliespild

I forbindelse med at Lystrup Fjernvarme tilbage i november 2016 skulle have fyldt olietankene efter, at der var blevet produceret fjernvarme på oliekedlerne, skete der et uheld. Uheldet skyldtes en menneskelig fejl, men der blev med det samme iværksat de forskriftsmæssige afværgeforanstaltninger. 

Uheldet/sagen blev med det samme meldt til Miljøvagten og vognmandens forsikring/miljøservice. 

I øjeblikket er entreprenøren i gang med at reetablere grunden efter, at den forurenede jord er blevet fjernet. Der er blevet flyttet rundt på 6-700 tons jord, forurenet jord er blevet kørt til behandling, to olietanke, som hver for sig kan indeholde 100.000 liter er bortskaffet, og to andre tilsvarende tanke er blevet flyttet rundt. På grund af den eksisterende administrationsbygnings nærhed til udgravningen har der samtidig skullet foretages en afstivning af denne bygning. Vi beklager de gener, som arbejdet måtte have påført daglige brugere af Hovmarken. 

Arbejdet er kørt efter bogen, og det forventes ikke, at Lystrup Fjernvarme får nogen udgifter på ”uheldet”, men sikkert merarbejde og mindre gener. Det vigtigste er, at forureningen bliver fjernet, og vi regner med, at arbejdet er afsluttet inden udgangen af april 2017.