Img 0249

Ledningsrenovering i 2018

Lystrup Fjernvarme renoverer i 2018 ledningsnet i området omkring Per Kjals Vej

Alle direkte berørte forbrugere, hvor vi skal have adgang til privat matrikel, vil modtage invitation til informationsmøde herom.

I år renoverer vi fjernvarmerør og stikledninger på følgende vejstrækninger: Fyrrebakken, Granbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Slåenbakken, Kæruldbakken, Per Kjals Vej 150 m (ca. fra Bystævnet til Bakkehældet), Bakkehældet 160 m (ca. to tredjedele af Bakkehældet).

I forbindelse med renoveringen, vil der blive trafikale gener, ligesom der i dagtimerne kan blive lukket for fjernvarmen (som hovedregel mellem kl. 8.00 og ca. kl. 17.00). Alle, der har en mobiltelefon tilknyttet adressen, får forinden direkte besked. Dagen forinden aflukning udsender vi en SMS-meddelelse, ligesom aflukning af fjernvarmen vil fremgå af vores hjemmeside. Vi beder om forståelse herfor.

Lystrup Fjernvarme har en SMS-service, og som forbruger hos os er du automatisk tilmeldt. Vi har dog ikke dit nummer, hvis du har taletidskort eller virksomhedsbetalt mobiltelefon med virksomhedens adresse. Så skal du selv tilmelde dig via vores hjemmeside.

Arbejderne starter på vejene Bakkehældet og Per Kjals Vej den 9. april 2018, hvorefter der medio juni rykkes til Slåenbakken og afsluttes med ledningsrenovering i Kæruldbakken og stikvejene hertil. Så snart tidsplanen er klar for arbejdet, vil der i begge ender af Per Kjals Vej blive opsat skilte med information om arbejdet.

Det nuværende ledningsnet i Lystrup har en gennemsnitsalder på lidt over 20 år og havde i 2016/17 et varmetab på ca. 22,6 %. Med den udvikling, der er sket inden for fjernvarmerør og deres isoleringsevne, kan dette forbedres.

Der er to direkte mål med renoveringen. Det er målet at sikre sig mod et større antal uventede brud (på grund af gennemtæring), ligesom det er målet at få et mindre varmetab i jorden.

Med venlig hilsen

Lystrup Fjernvarme