Img 0235 2

Ledningsrenovering i 2017

Lystrup Fjernvarme renoverer i 2017 ledningsnet i Per Kjals Vej og Lystrup Centervej. Der vil herudover være ledningsarbejde i Kastanjehaven

Alle direkte berørte forbrugere, hvor vi skal have adgang til privat matrikel, bliver i løbet af foråret 2017 inviteret til informationsmøde herom.

I forbindelse med renoveringen vil der blive trafikale gener, ligesom der i dagtimerne kan blive lukket for fjernvarmen (som hovedregel mellem kl. 8.00 og ca. kl. 17.00). Alle, der har en mobiltelefon tilknyttet adressen, får forinden direkte besked. Dagen forinden aflukning udsender vi en SMS-meddelelse, ligesom aflukning (af fjernvarmen) vil fremgå af vores hjemmeside. Vi beder om forståelse herfor.

Lystrup Fjernvarme har en SMS-service, og som forbruger hos os er du automatisk tilmeldt. Vi har dog ikke dit nummer, hvis du har taletidskort eller har en virksomhedsbetalt mobiltelefon med virksomhedens adresse. Så skal du selv tilmelde dig via vores hjemmeside.

Arbejderne starter i Kastanjehaven medio april 2017, hvorefter der medio juni rykkes til Lystrup Centervej og afsluttes med ledningsrenovering i Per Kjals Vej. Så snart tidsplanen er klar for arbejdet i Per Kjals Vej, vil der i begge ender af vejen blive opsat skilte med information om arbejdet.

I 2018 forventes det, at der bliver foretaget ledningsrenovering i følgende veje: Kæruldbakken, Slåenbakken, Porsbakken, Spergelbakken, Granbakken og Fyrrebakken.

Det nuværende ledningsnet i Lystrup har en gennemsnitsalder på lidt over 20 år og havde i 2016 et varmetab på ca. 24 %. Med den udvikling, der er sket inden for fjernvarmerør og deres isoleringsevne, kan dette optimeres.

Der er to direkte mål med renoveringen. Det er målet at sikre sig mod et større antal uventede brud (på grund af gennemtæring), ligesom det er målet at få et mindre vand- og varmetab i jorden.

Her kan du se, hvor der er ledningsrenovering i 2017:

Kastanjehaven

Lystrup Centervej

Elsted Skole

Per Kjals Vej

Med venlig hilsen

Lystrup Fjernvarme