Fra 1. januar 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret

Det får betydning for, hvordan du bliver opkrævet for dit varmeforbrug

Fra 1. januar 2019 vil der være 6 årlige a conto rater. Første rate forfalder til betaling den 5. januar 2019 - herefter forfalder raterne hver anden måned. Opgørelsen for 2018 udsendes sammen med opkrævningen af 2. rate. Se mere information her