130925_lystrupfjernvarme _lokation _45477 Grafik

Firmaprofil

Forsyning til forbrugerne

Det daglige varmebehov til varmeværkets forbrugere leveres fra Varmeplan Århus, hvilket betyder, at det meste af varmen er produceret sammen med strøm (på Studstrupværket), ved affaldsforbrænding (Lisbjerg) og mindre biomassefyrede anlæg.

Til trods for den kraftige udbygning med nye byggemodninger indenfor forsyningsområdet, kan Lystrup Fjernvarme stadig være 100 % selvforsynende med varme med de 3 oliefyrede kedler der er placeret på Varmeværket - Hovmarken 2.